Какво е статично електричество и защо да го избягваме?

Category: ESD Защита и Инструменти за електрониката, Инова Груп

Сигурно и вие си спомняте, колко досадни бяха забележките на нашите майки. Тогава не се замисляхме много,  но една от тях “Не си влачи краката” вече има обяснение сега, когато знаем повече за законите на физиката и благодарение на житейския ни опит.

Винаги, когато събличаме пукащия пуловер, който нелектризира щръкналата ни коса или усещаме шоковия токов удар при досега с металната дръжка на вратата. Тези ежедневни явления са ни познати като “Статично електричество”.

Феномена е известен и като ЕSD – ElectroStaticDischarge

Когато това се случва, много отрицателно заредени частици се разпространяват и предават по цялата повърхност на обекта или тялото. При контакт с друг проводник на електричество или със земята, този заряд внезапно изтича. В зависимост от величината  на заряда, може да почувствате, чуете или видите  ефекта от това

  • при > 3 000 шоков удар
  • при > 5 000 пукане
  • при >10 000 искрене.

Волтаж от 10 000V може лесно да възникне навсякъде у дома или на работното ви място. Дори това да не е опасно за нас хората, може да означава край на елекронните ни  устройства. Синтетичните материали са особено уязвими  на Електростатично напрежение, поради тяхната повърхностна устойчивост. Например Електростатичното напрежение по повърхността на обикновена пластмасова кутия може да достигне до 20 000V и е опасна среда за всакакви електонни устройства, които се съхраняват или транспортират в нея.

Всички чувствителни на ESD части, компоненти или устройства са означавани със специалния знак за това “ESD чувствителни части”.

ЕSD защита
Продукти материали, уреди за ESD защита.

Колкото по-миниатюрни са всички компоненти и части в нашите телефони, компютри и др.електроника, толкова по по-належащо става използването на оборудване за предпазване от ESD.

В производството на елекроника, все по миниатюртните проводящи пътечки в печатните платки, често не издържат на ESD Електростатичното електричество. Редица шокови удари предизвикват прекъсвания и повреди.

Някои от преките последици на това, могат лесно да бъдат забелязани, При директните повреди видимо се индентифицира повреда и част или изцяло функциите им са нарушени. Друг тип от директните повреди могат да бъдат видяни само с помоща на микроскоп, поради размерите на компонентите и видимите по тях щети.

 

Но има и други типове повреди – латентните повреди. За разлика от директните повреди – латентните повреди могат да имат последици в продължение на времето.

Една статистика дава доста шокираща информация относно това. По малко от 30% от всички повреди причинени от ESD са директни. Те могат лесно да бъдат открити и отстранени с цената на сравнително ниски разходи. Но около 70 е процентът на латентните повреди, тези повреди не могат да бъдат индетнтифицирани, като устройствата или компонентите се доставят, влагат в електронни устройства и дори продължават работа известно време след това. Само когато повредата се разрастне достатъчно, само тогава последствията стават видими.

Ако повредата стане докато продукта е на производствената линия спирането може да има негативни последици, като необходимост от поправка и обслужване, но също  ще има пряк и косвен ефект върху надеждността на компанияката, изразени в  закъснения при сроковете за изпълнение, разходи за извънреден труд на работещите, както и всякакви допълнителни разходи

за минимизиране на щетите и в крайна сметка влошаване  репутацията на компанията пред обществото и спрямо конкуренцията.

Именно поради тази причина пространствата, в които се произвежда електроника са обособени като места защитени от ESD, в които непрекъснато се измерва, следи и контролира защитата от ESD, за да се гарантира безопасната работа с чувствителни на ESD устройства и компоненти.

Само качественото предпазване може да осигури сериозна и дългосрочна професионална поддръжка на електронните устройства.

 

По материали от Интернет